Academische rede N.W. van Yperen

Academische rede N.W. van Yperen

Aankondiging Datum: oktober 30, 2018

 

 

Hoe kan talent en creativiteit herkend worden, welke psychologische factoren en omstandigheden zijn van invloed op het optimaal kunnen presteren en plezier hebben in de sport, en hoe kunnen de mentale aspecten van sport en presteren verder gestimuleerd worden? Deze vragen staan centraal in de nieuwe leerstoel Sport & Performance Psychology van Nico van Yperen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Van Yperen is de eerste hoogleraar in Nederland die zich primair richt op de psychologie van sport en presteren.

Meer informatie: https://www.rug.nl/news/2017/12/nico-van-yperen-first-professor-of-sport-psychology-in-the-netherlands

 

Meer informatie over de academische rede volt later.