Masterclass Topcoach Noord #1: Mentale aspecten in (top)sport

Mentale aspecten; wat is het en hoe kunnen we er het beste mee omgaan?

In een volle zaal in het Willem Alexander Sportcomplex stond op 29 maart de avond in het teken van mentale aspecten in (top)sport. Trainers van verschillende niveaus en verschillende sporten kwamen bijeen voor de eerste Masterclass Topcoach Noord georganiseerd door het Sport Science Institute Groningen. Onder leiding van hoogleraar sportpsychologie Nico van Yperen en sportpsycholoog Hardy Menkehorst zijn er vele onderwerpen en vragen aan bod gekomen.

Nico trapte af met de vraag aan de zaal wat men verstaat onder de uitspraak ‘het zit tussen de oren’. Verschillende antwoorden kwamen naar voren waarbij Nico uiteindelijk uitkwam bij zijn prestatiemodel waar gedurende zijn presentatie telkens op terug gewezen werd. Het model geeft aan dat een sportprestatie bestaat uit iemands potentiële prestatie verminderd met zijn/haar prestatieverlies. De belangrijkste boodschap was dat het cruciaal is om het prestatieverlies te voorkomen. Om dit te bereiken kunnen aandachtscontrole, doelen stellen en visualiseren van groot belang zijn.

Na de wetenschappelijke kennisoverdracht van Nico was het tijd voor de trainers/coaches om zelf aan de slag te gaan. Er werden meerdere groepjes gevormd waarbij iedereen zijn/haar vragen uit eigen ervaring kon inbrengen. De opdracht van Hardy was om zoveel mogelijk elkaar te helpen bij het vinden van antwoorden. Na meerdere keren de vragen hebben uitgewisseld met andere groepjes bleven er nog enkele vragen over die in een plenaire sessie met Hardy werden besproken.

Al met al een leerzame en interactieve avond waarbij de deelnemers met vernieuwde inzichten naar huis konden gaan.

Later dit jaar volgen er nog twee Masterclasses in het teken van Topsport & Onderwijs en in het teken van Belasting en belastbaarheid. Informatie hierover is te binnenkort te vinden op onze website en social media.