Partnerbijeenkomst Sport Innovator Centrum Groningen

Op 6 december 2017 vond de partnerbijeenkomst van het Sport Innovator Centrum Groningen (SICG) plaats in het Alfa-college te Groningen. Tijdens deze bijeenkomst stond het thema ‘Hoe excelleren we in 2018’ centraal. Als sprekers stonden Bart Scheerder, Prof. Dr. Koen Lemmink, Annelies Wolters, en Marjolanda Hendriksen op het programma. Onder andere de huidige stand van zaken en de landelijke beweging van het Sport Innovator Centrum werden besproken.

Bart Scheerder (UMCG), één van de kwartiersmakers van het SICG, opende de bijeenkomst en sprak over het doel van de bijeenkomst én die van het SICG. Namelijk het dichten van het gat tussen de wetenschap en de praktijk en de koers van het SICG in 2018. Te vaak worden er nog mooie dingen ontdekt en uitgelegd, maar wordt er niet gekeken naar de mogelijkheden van deze ontdekkingen. De zogeheten ‘Valley of Death’. De wetenschap moet vaker toepasbaar naar de praktijk worden gebracht. Ook de visie die het SICG wil uitdragen en hoe dat zou moeten kwam aan bod.

De volgende spreker was Koen Lemmink (UMCG), hij sprak over de landelijke ontwikkelingen van het Sport Innovator Centrum (SIC). Het SIC onderzoekt momenteel wat een goede manier is om de centra te clusteren, op regio, typen centra of overkoepelende thema’s. Daarnaast wordt onderzocht of een kennisbank kan worden opgezet, zo kunnen diverse centra informatie van elkaar ‘lenen’ en elkaars onderzoeken versterken en innovatie verder toepassen. Vraag en aanbod worden op deze manier beter samengebracht. Ook samenwerking met MBO’s staat op het programma, naast WO en HBO.

Annelies Wolters (Lode Holding), ook kwartiermaker, nam ons vervolgens mee naar de huidige stand van zaken van het SICG. De focus gaat in 2018 liggen op beweegprestaties van de (top)sporter, de aanleiding hiervan is de oplevering van het Topsportzorgcentrum in Groningen. Naast de positieve punten van Sportinnovator Centrum Groningen zijn er een aantal punten waar meer aandacht aan geschonken moet worden. Dit zijn onder andere de zichtbaarheid van het SICG, maar ook een duidelijke lijn van producten en diensten passend bij het verdienmodel. Ook is het belangrijk om meer te richten op innovatie en de markt. Verdere vormgeving aan samenwerking met andere centra en een loketfunctie vervullen zijn ook wensen, daartoe is er een website in de maak en zijn er projecten bij diverse partners opgezet.

Marjolanda Hendriksen gaf ons informatie over de ontwikkeling van een Innovatief Netwerk. De boodschap van Marjolanda was helder: om een goed functionerend lerend netwerk te zijn moet iedere partner weten wat zijn eigen wensen zijn, wat de wensen zijn van het netwerk, en van de andere partners. Daarnaast moet iedere partner voor zichzelf weten wat zijn of haar belang in dit netwerk is en wat er wordt gebracht en gehaald. Deze punten moeten vrij bespreekbaar zijn. Ook een stip aan de horizon van het gehele netwerk is belangrijk om een duidelijk doel te hebben waar een ieder naartoe werkt.
Naar aanleiding van de boodschap van Marjolanda kwam er een discussie op gang. Alle aanwezigen waren het er over eens dat een en ander in gang moet worden gezet met het oog op de ontwikkelingen in 2018.