Samenwerkingen

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen hoort bij de Europese top als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. De RUG richt zich op drie thema’s, namelijk: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Onderzoek staat altijd in het kader van de toekomst, waarbij de uitdagingen en mogelijkheden van een duurzame samenleving op het gebied van gezondheid, milieu, technologische ontwikkelingen en energie doorlopend onderzocht worden. Binnen verschillende faculteiten van de RUG (o.a. faculteit medische wetenschappen, faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen, faculteit der letteren en faculteit economie en bedrijfskunde) wordt er aandacht besteed aan sportwetenschappelijk onderzoek.

Universitair Medisch Centrum Groningen


Zorg, onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het UMCG. Het UMCG werkt met kennisinstellingen in binnen- en buitenland, regionale overheden en bedrijven aan kennisontwikkeling en het vertalen van die kennis naar concrete producten en diensten voor de patiënt, consument en zorgprofessionals. Bij wetenschappelijk onderzoek staat gezond en actief oud worden centraal; het UMCG onderzoekt hoe de extra levensjaren in goede gezondheid doorgebracht kunnen worden. Healthy Ageing, ofwel gezond ouder worden, is sinds 2006 speerpunt van het UMCG. Samen met andere kennisinstellingen en bedrijven wordt onderzocht hoe mensen gezond en actief ouder kunnen worden, waarbij ook sport en bewegen een belangrijke rol speelt.

Hanzehogeschool Groningen

Het instituut voor sportstudies van de Hanzehogeschool staat volledig in het teken van sport en bewegen. Het instituut biedt drie bacheloropleidingen: Sportkunde, de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de Engelstalige 3-jarige Sport Studies bachelor. Daarnaast is er de tweejarige opleiding Associate degree (Ad) Sport, Gezondheid & Management. Met betrekking tot onderzoek is er een lectoraat prakgerichte sportwetenschap. Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan op vijf thema's; 1: Bewegingsonderwijs, 2: Jeugdsport, 3: Actieve en gezonde leefstijl, 4: Prestatie-herstel sport & werk en 5: Organisatie sportverenigingen en events.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan. De ambities en strategieën hiervoor staan beschreven in het meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016-2020. Hierin wordt aangegeven dat de basis voor het gezond ouder worden, ligt bij een sportieve opvoeding van de jeugd. Door samen met scholen te investeren in goed bewegingsonderwijs en te zorgen voor naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met de sportverenigingen, wordt er alle kinderen een sportieve basis geboden en de kans om hun sporttalent te ontdekken. Met het meerjarenprogramma wordt ook ingespeeld op de kansen. Er wordt een (co-)investeringsfonds gecreëerd om nieuwe accommodaties te kunnen realiseren en er wordt nadruk gelegd op de verbinding tussen sport en ontwikkelingen in het maatschappelijke en het fysieke domein. De ambities van de gemeente Groningen worden verder samengevat als ‘meer ruimte voor sport en bewegen’, ‘sport toegankelijk en voor iedereen’, ‘sportieve basis voor de jeugd’ en ‘ontwikkeling van toptalent’.Sport Innovator Centrum Groningen

Het Sport Innovator Centrum Groningen werkt nauw samen met het Sport Science Institute Groningen. Het innovatorcentrum richt zich, door middel van innovaties, op het optimaliseren van de beweegprestaties in de setting van sport, revalidatie en dagelijks leven. Hierbij worden vijf doelgroepen onderscheiden, namelijk de potentiele beweger, beweger, breedtesporter, prestatiesporter en topsporter. Het Sport Innovator Centrum Groningen werkt onder andere samen met kennisinstellingen (RUG, Hanzehogeschool Groningen, UMCG, Alfacollege) het bedrijfsleven (Lode Holding BV, Gemeente Groningen), sportclubs (FC Groningen) en innovatielabs (Innovatielab Thialf, Sportinnovator Centrum KNVB Campus).
Innovatielab Thialf

Innovatielab Thialf is een samenwerking tussen Thialf, Sportstad Heerenveen en Topsport NOORD, die gezamenlijk investeren in sportinnovaties voor de topsport, breedtesport en fanbeleving. Innovatielab Thialf initieert, voert uit en vermarkt innovatieprojecten in samenwerking met partners uit de sport, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Hierbij ligt de focus op drie thema's:
   -Verbetering van sportprestaties
    -Verbetering van sportbeleving
  -Optimaliseren van sportaccommodaties
Het schaatsen en inline-skaten zijn hierbij de motor voor het realiseren van innovaties. Uniek aan het Innovatielab Thialf is dat de test en meetapparatuur zijn geïntegreerd in de snelste laaglandbaan van de wereld. Dit maakt van Thialf een “living lab”, welke als proeftuin en showcase gebruikt kan worden door partners en klanten.   Lees hier het persbericht over de samenwerking tussen het SSIG en innovatielab Thialf.
Groningen, City of Talent

Groningen is een stad waar het bruist van nieuw talent. Ieder jaar weer. En dat willen we graag vertellen. Want talent verdient de aandacht. Daarom voeren de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het Universitair Medisch Centrum en de gemeente Groningen samen met Marketing Groningen sinds 2007 de landelijke campagne ‘Groningen, City of Talent’. Met de campagne laten zij zien dat Groningen veel te bieden heeft aan talent en dat het een goede locatie is om te komen wonen, werken, genieten en jezelf te ontwikkelen.

De partners van SSIG

Het SSIG is een samenwerkingsverband tussen de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en de Gemeente Groningen (GG)

rug-400x399rug-400x3992
umcg-400x400umcg-400x4002
hanzehanze-hover
gemeentegroningengemeentegroningenhover