Sport- en bewegingsstimulering jongeren in Groningen via #BASE

Op tienjarige leeftijd sport 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks en zijn net zoveel kinderen aangesloten bij een sportclub. Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste sporten veel jongeren uit. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren na hun 12e jaar stoppen met sporten. Deze uitval is het grootst onder de groepen die toch al minder aan sport doen, zoals bij gezinnen met een lage sociaal economische status en/of laag opleidingsniveau. Ook blijkt het moeilijk te zijn om deze kinderen op latere leeftijd weer in beweging te krijgen.
In het nieuwe Bslim plan 3, uitgerold dit jaar door de Gemeente Groningen en uitgevoerd door onder andere de BuurtSportCoaches (BSC) van Huis voor de Sport Groningen, ligt meer nadruk op sportstimulering van de jeugd van 12-15 jaar. Vanuit een initiatief van vier BuurtSportCoaches uit de wijken Lewenborg, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en Oosterpark is er nieuw sportaanbod ontwikkeld voor leerlingen van de locatie Kluiverboom VMBO genaamd “BASE”. Hier bereiken de BuurtSportCoaches VMBO leerlingen van het Werkman College, Heyerdahl College, CSG Kluiverboom en Alfa College.

#BASE
De Bslim After School Experience, ofwel #BASE, biedt leerlingen de kans om direct na schooltijd nieuwe sporten te ontdekken op en rond Kardinge. Op Kardinge zijn een behoorlijk aantal sportaanbieders actief. Deze hebben vaak ruimte in de accommodatie, direct na schooltijd, in de daluren. De vier buurtsportcoaches springen daarop in met een vernieuwd sportaanbod. Zo is het mogelijk om vier keer (blok) een sport te ervaren en je te verdiepen in deze sport. Zit de leerling daar niet op te wachten en wil hij/zij lekker zweten en zichzelf uitdagen? Dan is het mogelijk om naast het sportblok eenmalig een sportactiviteit te volgen. Deze sporten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Middels een kick-off in september is het #BASE programma onder de aandacht gebracht. Middels sportclinics met o.a. freerunning, lacrosse, bootcamp en dans ervaarden leerlingen nieuwe sporten en kwamen zij in beweging.

Hoe krijgen we de jongeren in beweging?
Vooral door goed te luisteren naar de jongeren en hen te betrekken bij de organisatie van activiteiten. Het inzetten op plezierbeleving en positieve ervaringen is een belangrijke sleutel om succes te krijgen. We zijn veelvuldig te vinden op de scholen en spreken de jongeren aan. We gaan hierbij veel in gesprek met de jongeren om te achterhalen wat hun behoefte is maar vooral ook welke mogelijkheden er zijn voor sportstimulering. Welke activiteit is het beste op welk tijdstip (direct na school? eind van de middag?, tussenuren?). Zo krijgen we input van de jongeren zelf wat ze doen in hun vrije tijd en wanneer het beste welke activiteit aan te bieden is. We nemen sportmaterialen mee om de jongeren in de pauze of tijdens een tussenuur op schoolpleinen verschillende sporten te laten zien en ervaren en bouwen daarbij een band met ze op. We spelen dus voornamelijk in op de behoeften en mogelijkheden die jongeren hebben. We maken hen onderdeel van het aan te bieden programma. Daarbij speelt de aanwezigheid van uitdagende sportaanbieders uiteraard ook een rol. We kunnen bijvoorbeeld klimmen aanbieden, omdat het klimcentrum mee wil werken. In het aanbod willen/moeten we ook flexibel zijn. De belevingswereld van de jongere vraagt daar heel duidelijk om en er is niet één manier. Jongeren hebben het daarentegen ook best druk en moeten constant keuzes maken.

#BASE Games
Naast #BASE zijn we ook gestart met de #BASEGames. Dit project is afgeleid van het succesvolle project uit Rotterdam, de Challenge 010 en iseen grote scholencompetitie voor scholen met VMBO aanbod uit de stad. In Groningen hebben we goed geleerd van de succesfactoren vanuit Rotterdam en zijn we gestart met de BASEGames. Hierin doen acht teams van vier onderwijsinstellingen uit Groningen mee met voetbal. Dit jaar nog als pilot maar vanaf 2018 zal dit uitgerold worden over de stad Groningen. Er zijn scholen die nu niet meedoen, maar al aangegeven hebben aan te willen sluiten. Het sportaanbod zal ook uitgebreid worden op basis van behoeften van de jongeren. Momenteel vindt er stadsbreed een behoeftepeiling onder jongeren plaats (wat willen ze georganiseerd hebben en willen ze daar zelf ook een rol in spelen?).

We geloven sterk in het principe “voor en door jongeren”. Niet praten over de jongeren maar vooral met de jongeren. Daar komen leuke initiatieven uit voort. Jongeren willen best verantwoording dragen, maak ze belangrijk. Luister naar hen. De didactische en pedagogische kwaliteiten van onze buurtsportcoaches woerden dan ook regelmatig aangeboord.
Het #BASE-team maakt zich sterk voor sportparticipatie onder de doelgroep 12-15 jaar en zet daarbij in op innovatieve sporten en een gezonde leefstijl.

Meer informatie? Mail naar buurtsportcoaches@hvdsg.nl en vraag naar #BASE.

 

Egbert Bakker
Sportconsulent Groningen