17 partners vertegenwoordigd tijdens kick-off meeting ‘Communities of Practice for Healthy Lifestyle’

In Groningen vond van 17 t/m 19 januari de kick-off meeting plaats van het project ‘Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)’, waarbij partners uit maar liefst 7 landen aanwezig waren. De organisatie was in handen van de Hanzehogeschool/ lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap. Deze kick-off gold als het officiële startmoment van het project, dat afgelopen zomer een subsidie van € 990.372 toegewezen kreeg vanuit Erasmus+/Knowledge Alliance2. Hiermee is de Hanzehogeschool de eerste hogeschool in Nederland die een dergelijke aanvraag gehonoreerd heeft gekregen.

Drie jaar lang werken in totaal 17 partners aan het project COP4HL, waaronder 6 bedrijven, 6 universiteiten/hogescholen en 3 gemeenten. Vanuit Nederland is naast de Hanzehogeschool ook de Rijksuniversiteit Groningen (Expertisecentrum Healthwise) op Europees niveau betrokken. COP4HL richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers door het stimuleren van een ‘Actieve en Gezonde leefstijl.’ Centraal hierin staat de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven en de sectoren sport & bewegen en zorg & welzijn in het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl. In COP4HL worden zogenaamde communities of practice in vijf Europese steden ontwikkeld. Op Europees niveau wordt een COP4HL-support lab ontwikkeld die de overige COPs ondersteunen. De samenwerking in de gemeente Groningen geldt als ‘good practice’ voor Malaga (Spanje), Lissabon (Portugal), Kaunas (Litouwen) en Odense (Denemarken).

Pilot case Europapark
De Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen werken al geruime tijd zeer intensief samen op het gebied van Healthy Ageing en de ‘beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte’ in het bijzonder. Met het nieuwe gezondheidsbeleid neemt de gemeente gezondheid en welbevinden als uitgangspunt voor de fysieke en sociale ontwikkeling van Groningen. Als pilot wordt gekeken naar de fysieke- en sociale inrichting van de openbare ruimte in de wijk Europapark. De eerste stap is al gezet: de Gemeente en de Hanzehogeschool denken samen met SWECO, Plaza Sportiva en de bewoners na om bijvoorbeeld parken, loop- en fietsroutes, sport- en spel voorzieningen te ontwikkelen zodat bewoners ze frequent gaan gebruiken. Gedurende de kick-off meeting van COP4HL hebben alle partners kennis gemaakt met deze pilotcase tijdens een wandeltocht door de wijk Europapark op 18 januari. Tim Verver van Sweco heeft heel veel zin om te starten: ‘Kennis over slim omgaan met beschikbare ruimte in stedelijk gebied hebben we volop in huis. Door dit project met hoger onderwijs, overheid en bedrijven, zowel in Groningen als in de Europese partnersteden, tillen we deze kennis op een hoger niveau. Dit helpt om de optimale oplossingen voor de inrichting van de beweegvriendelijke openbare ruimte binnen de samenlevingen en steden van de toekomst te vinden!’

Unieke samenwerking
Tijdens de kick-off meeting stond kennis maken, kennis delen en leren van elkaar centraal. Daarnaast zijn follow-up activiteiten zoals het bezoeken van andere COPs besproken. COP4HL wordt gezien als een unieke samenwerking tussen het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en publieke organisaties. De partners willen op Europees niveau ondersteuning bieden aan andere regio’s die ook een samenwerking willen starten op het gebied van Healthy Lifestyle en het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers.

Heeft u vragen over dit persbericht? Neem contact op met de Hanzehogeschool Groningen:
Dr. Johan de Jong (Lector Healthy Lifestyle, Sports & Physical Activity), projectcoördinator, jo.de.jong@pl.hanze.nl of Chris Kubbinga, projectmanager, c.h.kubbinga@pl.hanze.nl.