SSIG gecertificeerd partner van sportinnovator

Sport Science & Innovation Groningen is officieel gecertificeerd als partner van Sportinnovator. Na een uitgebreid toetsingstraject in 2020 hebben we een positief advies gekregen en is het certificaat uitgereikt tijdens een bijeenkomst met alle Sportinnovatorcentra op Papendal.

Binnen het Sportinnovatornetwerk werken 16 centra samen aan innovaties die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. Om de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk te waarborgen, heeft onafhankelijk adviesbureau RevelX alle reeds aangesloten en een aantal nieuwe centra beoordeeld aan de hand van een toetsingskader. SSIG is al langer aangesloten bij Sportinnovator, maar door deze certificering hebben we aangetoond te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden om aangesloten te mogen blijven bij het netwerk.

MEER NIEUWS

Comments are disabled.