3 living labs gehonoreerd!

Begin dit jaar heeft ZonMw na een selectieprocedure 16 gemeentes uitgekozen die een subsidie ontvangen voor het opstarten van een living lab. Drie hiervan worden uitgevoerd door partners van Sport Science & Innovation Groningen.

Wat is een living lab? In een living lab wordt samen met de burger toegewerkt naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Binnen een living lab wordt intensief samengewerkt met de belangrijkste stakeholders en worden innovaties bedacht en getest in de leefomgeving van de gebruiker. Dit maakt co-creatie, waarbij met de gebruiker wordt ontwikkeld en de real-life setting waarin wordt getest, de twee belangrijke pijlers van de living lab-aanpak.

De drie projecten:

1. Kansen voor een nieuwe generatieGemeente Oldambt – Projectleider: Angela Schulingkamp

In Oldambt groeit een hoog percentage kinderen op in een bijstandssituatie, is er een hoog percentage kinderen dat jeugdhulp ontvangt en is er veel overgewicht onder de inwoners. Om een opwaartse spiraal te starten willen we samen met kinderen, ouders en relevante stakeholders aan de slag met het verbeteren van de leefstijl en de opvoedvaardigheden. Het doel is er betere kansen voor deze en toekomstige generaties. Meer informatie is te vinden via deze link.

2. Beweegvriendelijk VinkhuizenGemeente Groningen – Projectleider: Annet Hoekstra

Door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen (LLBV) in de gemeente Groningen willen we ons richten op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema de beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. De aanname is dat meer en betere betrokkenheid zich uiteindelijk vertaalt naar toename in sport en/of beweeggedrag in de openbare ruimte bij eindgebruikers. Meer informatie is te vinden via deze link.

3. M&GezondGemeente Emmen – Projectleider: Silvia Brouwer (Instituut voor Sportstudies)

De gemeente Emmen wil een living lab ‘M&Gezond’ opzetten waarin mensen met grotere gezondheidsrisico’s samenwerken met verschillende professionals, zoals buurtsportcoaches, voedingsexperts en welzijnswerkers. Samen gaan zij kijken hoe een positieve gezondheid gestimuleerd kan worden, waar sport en bewegen een rol in heeft. In het living lab zullen ook verschillende MBO en HBO opleidingen participeren. Op deze manier worden studenten onder begeleiding van professionals en docenten direct opgeleid in een integrale aanpak. Kennis en ervaringen uit het living lab worden gebruikt om andere Drentse gemeenten te ondersteunen in hun aanpak rondom gezondheidsrisico’s. Meer informatie is te vinden via deze link.