Alles is Gezondheid

Gezond en fit zijn is belangrijk voor iedereen, maar ook een voorwaarde om te kunnen sporten. Voor mensen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend dat ze goede gezondheidszorg krijgen en kunnen deelnemen aan sport. Dit blijkt helaas ook uit landelijke cijfers. Om deze reden tekent het Sport Science Institute Groningen op 23 november de Groninger pledge “Alles is Gezondheid”. Met deze pledge bevestigen we het belang van inzet op een gezonde leefstijl voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening.

Door de pledge (belofte) zeggen partijen uit de sectoren zorg, sport, onderwijs en overheid toe dat ze zich inzetten voor een gezonde leefstijl voor mensen met een beperking/chronische aandoeding. Ook wordt zichtbaar gemaakt op welke terreinen de partijen actief zijn en dit verder gaan uitdragen. Het doel is om voor de toekomst helder te hebben hoe de gezondheid van mensen met een beperking verbeterd kan worden.

De pledge is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie om zo, samen de andere pledges, een gezonder en vitaler Nederland te maken. Sinds februari 2014 zijn er al 309 pledges ondertekend door (maatschappelijke) organisaties, (lokale) overheden en bedrijven die met en vanuit het programma actief zijn. Het SSIG ondertekent de Groninger pledge om aan te geven dat het mee werkt aan een gezonder en vitaler Nederland.

Het SSIG heeft en ontwikkelt kennis en expertise op het gebied van onder andere healthy ageing en aangepast sporten en bewegen. De Groninger Pledge is een initiatief van Special Olympics Nederland, De Brug Groningen, Huis van de Sport Groningen en Hanzehogeschool Groningen.