‘Fit en Vaardig op School’ genomineerd voor NRO-NWO praktijkprijs voor onderzoekers

Het onderzoek ‘Fit en Vaardig op school’ is genomineerd voor de NRO-NWO praktijkprijs voor onderzoekers. Deze prijs gaat naar onderzoek dat op doeltreffende manier is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Fit en Vaardig op school is een samenwerking tussen het UMCG (Sport Innovator Centrum Groningen), Rijksuniversiteit Groningen en Innovatie B.V.

‘Fit en Vaardig op school’ is een innovatieve manier van leren op de basisschool, waarbij kinderen op een fysiek actieve manier reken- en taallessen krijgen. Resultaten van een 3-jaar lange effectiviteitsstudie tonen aan dat leerlingen die drie maal per week al bewegend reken- en taallessen kregen meer vooruit gingen op deze vaardigheden dan kinderen die normale lessen volgden. Daarnaast werd de concentratie beter en hadden de kinderen een gezonder gewicht. De methode is inmiddels beschikbaar voor scholen.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 1 november bij het NRO-congres, waarbij Marijke Mullender-Wijnsma namens het onderzoeksteam het project zal presenteren. Aan de prijs is een bedrag van € 2.000 verbonden voor de door de jury gekozen winnaar. De jury beoordeelde de inzendingen van de NRO-VOR-praktijkprijs voor onderzoekers op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit, en duurzaamheid van de ontwikkelde producten. De jury was onder de indruk van de wijze waarop Marijke inzichten uit het onderzoek heeft vertaald naar een heel concreet product, waar leraren direct mee aan de slag kunnen.

En nu maar hopen dat de rest ook zo onder de indruk is!

Meer informatie over het project kunt u vinden op https://www.fitenvaardigopschool.nl/.