Gezonde Leefstijl: In topvorm op de werkvloer en op weg naar een medische ingreep.

Op woensdag 20 maart, bij de netwerkbijeenkomst ‘Gezonde Leefstijl’, kregen zo’n 60 belangstellenden presentaties over gezonde leefstijl op de werkvloer en in het ziekenhuis. Adrie Bouma (Docent-onderzoeker Sportkunde, Instituut voor sportstudies, Hanzehogeschool & Postdoc onderzoeker Revalidatiegeneeskunde, UMCG), en Patricia Ots (PhD, Sociale Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen UMCG ) over bewegen als medicijn in de zorg en leefstijlbevordering, werkomstandigheden ende rol van de werkgever.

De netwerkbijeenkomst georganiseerd vanuit Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Sportinnovator Centrum Groningen en het Sport Science Institute Groningen vond plaats in het iconisch gebouw van sportend Groningen, namelijk het TopsportZorgCentrum.<br

Onder leiding van Steven Hamstra, manager Het Omnium, werd de netwerkbijeenkomst geopend en begeleid. Patricia Ots, nam het publiek mee over de effectiviteit van leefstijlbevordering op de werkvloer. Hierbij werd o.a. kritisch gekeken naar wat de rol van de werknemers hierin kan of moet zijn. Want is de werkgever daadwerkelijk verantwoordelijk voor de gezondheid van werknemers?

Als intermezzo vond er een rondleiding plaats door het TopsportZorgCentrum gevolgd door een netwerkborrel. Hierna was het tijd voor de tweede presentatie , die gegeven werd door Adrie Bouma. Adrie nam ons mee in haar onderzoek en implementatie van effectievere leefstijlbegeleiding en bewegen als medicijn in de zorg. Na de huidige schets van de status quo rondom leefstijlgedrag gaf Adrie aan dat gedragsverandering nodig is om overgewicht en inactiviteit tegen te gaan. Diverse barrière strategieën welke Adrie heeft behandeld hebben invloed op een positieve gedragsveranderingen.

Na de laatste presentatie was er wederom gelegenheid om met elkaar te netwerken en na te praten. Er wordt teruggekeken op een mooie bijeenkomst waarin nieuwe kennis is opgedaan en nieuwe contacten zijn gelegd.

Mocht u niks willen missen van de aankomende evenementen van het SSIG neem dan een kijkje op onze site en meld u via deze link aan voor de nieuwsbrief waar de evenementen worden gepromoot.