Grote Europese subsidie voor de Hanzehogeschool Groningen: Communities of Practice for Healthy Lifestyle

Afgelopen zomer kreeg de Hanzehogeschool Groningen het positieve nieuws dat het project ‘Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)’ een subsidie van € 990.372, — krijgt vanuit Erasmus+/Knowledge Alliance. COP4HL is een groot project waarbinnen de speerpunten Healthy Ageing en Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen op unieke wijze gecombineerd worden.

COP4HL richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers (momenteel een van de grootste economische en sociale uitdagingen binnen Europa) door het stimuleren van een ‘Actieve en Gezonde leefstijl.’ Centraal hierin staat de samenwerking tussen sport & bewegen en zorg & welzijn in het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl.

In COP4HL worden zogenaamde communities of practice in vijf Europese steden ontwikkeld. De samenwerking in de gemeente Groningen geldt als ‘good practice’ voor Malaga (Spanje), Lissabon (Portugal), Kaunas (Litouwen) en Odense (Denemarken). De Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen werken al geruime tijd zeer intensief samen op het gebied van Healthy Ageing en de ‘beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte’ in het bijzonder. Als pilot wordt gekeken naar de fysieke- en sociale inrichting van de openbare ruimte in de wijk Europapark. De eerste stap is al gezet: de Gemeente en de Hanzehogeschool denken samen met SWECO (voormalige Grontmij), Plaza Sportiva en de bewoners na om parken, loop- en fietsroutes, sport- en spel voorzieningen zo in te richten dat ze tot frequent gebruik leiden. Uiteraard wordt het gebruik gemeten en zo nodig aangepast.

Op Europees niveau wordt een COP4HL-support lab ontwikkeld die de overige COPs ondersteunen. De Europese COPs kunnen qua toepassingsgebied verschillen, maar lijken in doel, opzet en procesrichtlijnen op elkaar. Zo richt de COP in Malaga zich op het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl bij ouderen via o.a. de fitness- en welzijnsbranche.

In totaal werken 15 partners aan COP4HL: 6 bedrijven, 6 hoger onderwijs instanties en 3 gemeenten. Het project start op 1 november 2017 en duurt 3 jaar en penvoerder is het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen.