Masterclass Topcoach Noord


Masterclass Topcoach Noord is ontwikkeld om wetenschappelijke kennis over te brengen naar de praktijk. SSIG organiseert hiervoor samen met Topsport Noord meerdere gratis Masterclasses met verschillende thema's.

In 2020 wordt er een totaalpakket van 4 bijeenkomsten aangeboden welke zich zullen richten op twee specifieke thema’s; Mentale aspecten en Strength & Conditioning.
Het is in principe de bedoeling dat je aan het totale pakket (dus 4 bijeenkomsten) deelneemt. Mocht het voor jullie, met gegronde redenen, niet haalbaar zijn om bij alle 4 bijeenkomsten fysiek aanwezig te zijn, is het mogelijk om een enkele bijeenkomst achteraf in eigen tijd terug te kijken. Wij zullen dus zorgdragen dat de bijeenkomsten opgenomen worden.

Wanneer je in alle 4 bijeenkomsten actief participeert (o.a. aanwezigheid, huiswerkopdracht, evaluatieverslag) kun je in aanmerking komen voor een certificaat en licentiepunten. De hoeveelheid licentiepunten verschilt per bond.

Mentale aspecten
Tijdens deze twee bijeenkomsten zullen Nico van Yperen en Hardy Menkehorst je meenemen in de wetenschappelijke kennis en toepasbaarheid daarvan rondom de belangrijkste mentale aspecten in de sport. Nico van Yperen is hoogleraar Sport en prestatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deelt zijn bevindingen, naast wetenschappelijke publicaties, ook via www.sportscience.blog. Hardy Menkehorst, gecertificeerd sportpsycholoog, verzorgt sinds 1986 al mentale trainingen voor (top)sporters en (top)sportteams op nationaal, internationaal en Olympisch niveau. Hij is betrokken bij het CTO Heerenveen en is één van de experts prestatiegedrag bij NOC*NSF.

Strength & Conditioning
Tijdens de twee bijeenkomsten rondom dit fysieke thema zullen Richard Louman en Kilian Stoker je verzorgen met nieuwe wetenschappelijke kennis en praktische tips. Zowel Richard als Kilian zijn Strength & Conditioning Coach bij het CTO Heerenveen en zijn betrokken bij NOC*NSF. Richard Louman is prestatiemanager Strength & Conditioning voor TeamNL en begeleidt op het CTO Heerenveen de nationale shorttrack selectie. Daarnaast begeleidt hij de nationale selectie waterpolo dames. Richard zal tijdens de bijeenkomst zorgen voor de up-to-date wetenschappelijke kennis. Kilian begeleidt atleten binnen het turnen, zwemmen, judo en shorttrack op het gebied van Strength & Conditioning en zal voornamelijk de praktijkgerichte insteek van deze bijeenkomsten verzorgen.


Na het volgen van deze Masterclasses heb je state-of-the-art kennis en vaardigheden opgedaan op twee specifiek thema’s. Daarnaast heb je geleerd hoe je deze kennis in je eigen praktijk kunt inzetten om tot specifieke resultaten te komen. Doordat de bijeenkomsten fysiek zullen plaatsvinden, ontmoet je ook andere trainers en coaches waardoor ervaringen uitgewisseld kunnen worden en er ook van elkaar geleerd kan worden. Als deelnemer van het totaalpakket (4 bijeenkomsten, inclusief huiswerk en het invullen van een evaluatieformulier) ontvang je een certificaat en licentiepunten vanuit de desbetreffende sportbond. Het aantal licentiepunten die per bond worden toegekend, staan hieronder beschreven. Mocht jouw bond er niet bij staan, dan wordt er waarschijnlijk nog op een antwoord gewacht.

KNSB: 4 punten per thema (totaal van 8 punten)

KNZB: 1,5 punt per thema (totaal van 3 punten)

KNGU: 4 licentieverlengingspunten voor de niveau 3 licentie (voor 1 blok)
8 licentieverlengingspunten voor de niveau 3 licentie (2 blokken)

KNWU: 4 punten voor het totaalpakket

NBB: Voor BT4: 6 punten in totaal
Voor BT3: 4 punten in totaal

JBN: Het volgen van een masterclass telt mee als verlenging van de JBN coachlicentie. Deelnemers kunnen dit zelf aangeven bij de JBN d.m.v. deelnamecertificaat.

Mentale aspecten
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 16 en 24 juni 2020, beiden van 18.00 – 20.00 uur in Groningen.

Strength & Conditioning
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 4 en 25 september 2020, beiden van 18.00 – 20.00 uur in Heerenveen.

Wanneer je geïnteresseerd en gemotiveerd bent om deel te nemen aan de vier Masterclasses kun jij je tot en met 31 mei aanmelden via dit aanmeldformulier. Het is de bedoeling dat je je voor het totale pakket van 4 bijeenkomsten aanmeldt. Dit om de continuïteit en diepgang te kunnen waarborgen.

Deelname is gratis.

Note 1: Corona. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat er in juni weer (kleinschalige) bijeenkomsten georganiseerd mogen worden en dat onze Masterclass dus door kan gaan. Mocht dit gezien de omstandigheden anders worden, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Note 2: Mocht je wel willen deelnemen aan de Masterclasses maar niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij alle vier bijeenkomsten, is er een mogelijkheid om de bijeenkomst achteraf terug te kijken op video. Dit betekent echter wel dat je niet meer in aanmerking kan komen voor de licentiepunten en het certificaat. Mochten je de bijeenkomst achteraf willen bekijken, kun je een aanvraag indienen via s.c.m.te.wierike@umcg.nl.

Mocht je nog vragen hebben over de Masterclasses, kun je deze stellen via s.c.m.te.wierike@umcg.nl.

Voor een impressie en verslagen van de voorgaande masterclasses in 2018 klik op onderstaande buttons:

De partners van SSIG

Het SSIG is een samenwerkingsverband tussen de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en de Gemeente Groningen (GG)

rug-400x399rug-400x3992
umcg-400x400umcg-400x4002
HanzehogeschoolHanzehogeschool
gemeentegroningen-400x400gemeentegroningen-400x4002