Missie & Visie
Sport Science & Innovation Groningen is hét platform voor het aanjagen, initiëren, ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis en innovaties. Doel daarbij is het optimaliseren van beweegprestaties in sport, revalidatie en dagelijks leven van mensen. Dit resulteert in ons motto ‘beter en meer bewegen voor iedereen’. Vanuit het bestaande Groningse netwerk van beide organisaties (kennisinstellingen zoals de RUG, UMCG, Hanzehogeschool, Alfa-college, bedrijven zoals Lode Holding BV, overheden zoals de gemeente en provincie en maatschappelijke organisaties zoals Huis voor de Sport Groningen, EVTC, Topsport Noord) dragen we bij aan de thema’s ‘Healthy ageing’, ‘Performance’ en ‘Sustainable society’. Dit realiseren we door het genereren en overdragen van wetenschappelijke kennis en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten. Dit draagt bij aan betere sportprestaties, meer sportdeelname, een actievere leefstijl, meer sociale betrokkenheid in Noord-Nederland en dus uiteindelijk aan een bevolking die gezonder en vitaler is.Onderscheidend vermogen SSIG


- SSIG is een unieke en effectieve combinatie van wetenschap, onderwijs, overheid, sport en bedrijfsleven.

-SSIG beschikt over een hoog gekwalificeerd wetenschappelijk netwerk met excellente kennis op het gebied van sport en bewegen.

-SSIG is gericht op het realiseren van nieuwe unieke producten en diensten gebaseerd op wetenschappelijke kennis, bedoeld voor implementatie in de praktijk.

-SSIG is een erkend onderdeel van het landelijk ecosysteem SportinnovatorNL (initiatief van Ministerie VWS).

-SSIG heeft een sterke regionale netwerkbasis en een (inter)nationale focus m.b.t. kennisdeling en implementatie.

-SSIG zorgt ervoor dat Groningen sterk vertegenwoordigd is en een gezicht heeft op het gebied van sport en bewegen op landelijk niveau.
Toegevoegde waarde

Kennisinstellingen/onderwijs
Financiële meeropbrengsten door:
- (Extra) opbrengsten vanuit praktische implementatie van kennis en het vermarkten van producten en diensten.
- Grotere kans op toekenning van subsidieaanvragen.


Positieversterking netwerk sport en bewegen door:
- Actieve participatie in het landelijk Sportinnovator ecosysteem en Sport Data Valley.
- Toegang tot een breed netwerk van professionals op het gebied van sport en bewegen.

Vergroten aantrekkingskracht op o.a. studenten en wetenschappers door:
- Dynamiek rondom vernieuwing / innovatie.


Toegevoegde waarde

Overheden
Input voor beleid door:
- Toegang tot overzicht van wetenschappelijke kennis en bestaande concepten, die kunnen worden vertaald naar praktische adviezen.Vergroten antrekkingskracht regio door:
- Positieve uitstraling van stadswijken en woonkernen.
- Zichtbaarheid van succesvolle (top)sporters en talenten met voorbeeldfunctie.
- Meer werkgelegenheid en sociale participatie.
Toegevoegde waarde

Bedrijven en organisaties
Financiële meeropbrengsten door:
- (Extra) opbrengsten vanuit praktische implementatie van kennis en het vermarkten van producten en diensten.
- Grotere kans op toekenning van subsidieaanvragen.
- Connectie met potentiële investeerders en alternatieve financieringsopties.Snellere en betere ontwikkeling van producten en diensten door:
- Toegang tot verschillende netwerken en kennis op het gebied van sport en bewegen.
- Procesbegeleiding bij o.a. financieringsvraagstukken, vinden van aansluiting bij kennisinstellingen, onderzoek en ondersteuning bij validatietrajecten.
Toegevoegde waarde

Maatschappij
Positieve effecten van kennisontwikkeling en -disseminatie:
- Via doorstroming van de gegenereerde kennis in het onderwijs wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd.
- Meer onderzoeksmogelijkheden en extra werkgelegenheid.
- Meer beschikbare kennis over beter en meer bewegen.


Positieve effecten van producten en diensten:
- Uitbreiding economische activiteit in het noorden.
- Ontwikkeling van excellente multidisciplinair ontwikkelde producten en diensten op gebied van sport en bewegen.
- Algehele gezondheidswinst doordat er beter en meer bewogen wordt en uiteindelijk een vitalere en gezondere bevolking.
De partners van SSIG

SSIG is een samenwerkingsverband tussen de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG), de Hanzehogeschool Groningen (HG), de Gemeente Groningen (GG) en Lode Holding.

Rijksuniversiteit GroningenRijksuniversiteit Groningen
Universitair Medisch Centrum GroningenUniversitair Medisch Centrum Groningen
HanzehogeschoolHanzehogeschool
Gemeente GroningenGemeente Groningen
Lode HoldingLogo Lode Holding grijs