Pilot trainingsbelasting schaatsers van start!

Om blessures en overbelasting ten gevolge van training bij schaatsers te voorkomen is het van belang om de trainingsbelasting van de atleten te monitoren. Daarbij zijn zowel interne belasting (hartfrequentie) en externe belasting (snelheid) van belang. Bij een mismatch tussen interne en externe belasting kan dit een teken zijn van disbalans tussen training en herstel. ​

Sinds kort is het in Thialf technisch mogelijk om de snelheid van schaatsers te meten en terug te koppelen aan coaches met behulp van Sprint Coach. Echter is het nog niet mogelijk om de hartfrequentie automatisch te koppelen aan snelheden. Hierdoor is het nu tijdrovend om zicht te krijgen op de interne en externe trainingsbelasting en de (mis)match hierop van schaatsers in Thialf.

Op initiatief van de Hanzehogeschool Groningen en Innovatielab Thialf is daarom een KIEM-hbo aanvraag geschreven. KIEM staat voor kennis-innovatie mapping en is bedoeld voor verkennend onderzoek en haalbaarheidsstudies. De aanvraag is gehonoreerd en middels de verkregen gelden kan bovengenoemde uitdaging vanuit twee kanten benaderd worden.

Ten eerste zal een technisch team zich bezighouden met het automatisch binnen halen van hartslagdata en het koppelen aan de reeds binnenkomende snelheidsdata. Hiervoor is het bedrijf Sportunity aangeschoven die vorige jaar de Sprint Coach app ontwikkelde waarmee snelheden live teruggekoppeld kunnen worden aan de coaches in Thialf.

Tegelijkertijd houdt een wetenschappelijk team zich bezig met het handmatig binnenhalen van hartslag en snelheid, om hierop de eerste kennis te ontwikkelen, die daarna direct gebruikt kan worden door de praktijk. Dit is een samenwerking van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen die onderzoek kunnen doen bij één van de topteams van RTC noord Fryslân.

 

De technische en wetenschappelijke lijnen worden bij elkaar gehouden en aangestuurd door Ruby Otter. Zij is onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen – Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, en tevens de succesvolle aanvrager van het project. Ruby Otter is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in het monitoren van duursporters en is daarmee expert op dit gebied. ‘De huidige aanvraag is hopelijk pas het begin van een grootschalig onderzoeks- en innovatieproject, waarmee we trainingsmonitoring in het schaatsen toegankelijk kunnen maken en kennis kunnen ontwikkelen ter bevordering van de prestatie en preventie van blessures en overtraindheid’, aldus Ruby Otter.

project één van de belangrijke stappen in de weg naar de digitalisering van de schaatssport. Klik hier voor meer informatie over dit project.