Social return on investment in de sport

Sport Science Sessie - Social return on investment van de sport

'De social return on investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland bedraagt naar schatting 1 op 2,51'. Dit blijkt uit onderzoek van Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport.

Tijdens de sport science sessie wordt door verschillende experts aandacht besteed aan bovengenoemde waarde van sport en bewegen en hoe we deze kennis kunnen verwerken in verschillende beleidsstukken en in de praktijk.

Toegang is gratis.
17 oktober @ Groningen

15.00-17.00 Inhoudelijk programma
17.00-18.00 Netwerkborrel
15.00-15.15    Inloop

15.15-15.30    Opening

15.30-16.00   

16.00-16.30   

16.30-17.00   

17.00-18.00   Netwerkborrel
Aanmelden kan via deze link.

Toeging is gratis.