Toekenning Veni-financiering voor dr. Anne Benjaminse

Dr. Anne Benjaminse, werkzaam bij het UMCG (afdeling Bewegingswetenschappen) en de Hanzehogeschool, heeft vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-financiering ontvangen. Deze financiering wordt jaarlijks door het NWO toegekend en biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. Anne promoveerde in 2015 met haar proefschrift ‘Motor learning in ACL injury prevention’ en met behulp van de Veni beurs wil ze dit onderzoek naar de preventie van voorstekruisbandletsel de komende vier jaar voortzetten. Sportblessures hebben grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Primaire blessurepreventie dient de incidentie op lange termijn te reduceren. Het onderzoek van Anne zal een nieuwe aanpak gebruiken waarbij impliciet leren een centrale rol speelt.

De titel van haar onderzoek luidt: ‘Motorisch leren’ begrijpen om enkel- en knieblessures in de sport te voorkomen: een nieuwe benadering.
Voor een link naar het proefschrift van Anne Benjaminse, klik hier.
Voor een filmpje over haar onderzoek (2015), klik hier.