Voetbaltaal

Ooit geluisterd naar het taalgebruik van voetbalcoaches langs het veld? Of na afloop tijdens een persconferentie? Eerlijk zijn, weet u dan precies wat ze bedoelen? Weet u het verschil tussen knijpen en kantelen? Of tussen druk zetten naar voren of vooruit verdedigen? Mijn ervaring als wetenschapper tijdens het ontwikkelen van software om tactiek te meten in het voetbal leert dat het niet eenvoudig is deze begrippen eenduidig te beschrijven, te meten en te interpreteren. Voetbaltaal en wetenschapstaal zijn niet gelijk. Afgelopen maand stond in een vooraanstaand sportwetenschappelijk tijdschrift een analyse van de invloed van wetenschap op voetbal. De belangrijkste conclusie was, niet geheel onverwacht, dat de directe invloed van wetenschap op de dagelijkse voetbalpraktijk beperkt is. Hoe dat komt? Wetenschappers willen publiceren, trainers en coaches willen presteren. Elkaar beter leren begrijpen en elkaars taal leren spreken is nodig om deze barrière te slechten. Dit pleit voor een intensieve en structurele dialoog tussen voetbaltrainers en voetbalwetenschappers. In het Groningse voetbalonderzoek werken we al meer dan 10 jaar constructief samen met trainers van de trots van het Noorden en geleidelijk maken we progressie op het terrein van talentherkenning en –ontwikkeling, het belang van kleine partijtjes en het tactisch analyseren van wedstrijden. Mijn oog viel op een bijdrage van Willem Vissers in de Volkskrant van zaterdag 28 september jl. waarin inspanningsfysioloog Raymond Verheijen zich uitspreekt voor het introduceren van een objectieve, universele voetbaltaal. Om dit te bereiken mogen voetbaltrainers, maar wat mij betreft ook voetbalanalisten en andere voetbalexperts, zich niet verschuilen achter vaag en populair voetbaljargon. Tot zover eens met de boodschap. In tegenstelling tot de wijze waarop deze boodschap wordt verkondigd. Via de media voetbaltrainers neer zetten als ongeletterd, onbekwaam en incompetent leidt niet tot de gewenste constructieve dialoog, hooguit tot een schokeffect, als dat al bestaat in het voetbal. Overigens werd in hetzelfde stuk ook een nieuwe visie op voetbal geïntroduceerd onder de naam “Football Braining”. Over heldere voetbaltaal gesproken.

 

Prof. Koen Lemmink

Hoofd Centrum voor Bewegingswetenschappen

UMCG/Universiteit Groningen

#Football Science Groningen