Sport Science
Innovation Groningen

Het SSIG is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en de Gemeente Groningen (GG). Door samenwerking van de 4 partners is alles in huis om fundamenteel onderzoek in te bedden in de praktijk en vragen uit de praktijk terug te brengen naar fundamenteel onderzoek. Samenwerking binnen het SSIG richt zich op multidisciplinair samenwerken binnen de 3 hoofdthema’s in een veilig, betrokken, betrouwbaar en respectvol klimaat. De basis voor een samenwerking binnen een thema zijn bevlogen en kundige individuen.

MISSIE

Het SSIG brengt sportwetenschappelijk onderzoek en onderwijs samen in Groningen om zo een sterk netwerk te vormen met regionale, nationale en internationale bekendheid en erkenning als hoogstaand sportwetenschappelijk instituut. Hierbij staan multidisciplinaire samenwerkingen en continue kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk centraal.

VISIE

Onder sportwetenschappelijk onderzoek valt een brede range van praktijk gericht onderzoek en implementatie tot fundamenteel onderzoek. In zowel onderzoek als onderwijs richt het SSIG zich op drie hoofdthema’s:

– Sport & Healthy Ageing
– Sport & Performance
– Sport & Sustainable Society
''

Sport Science Innovation Groningen is hét platform voor het aanjagen, initiëren, ontwikkelingen en delen van wetenschappelijke kennis en innovatie.”

HET BESTUUR

Het Sport Science & Innovation Groningen is een netwerkorganisatie voor kennis en innovatie van sport en bewegen. Het bestaat uit een bestuur met vertegenwoordigers van de verschillende partners en een voorzitter. De uitvoering wordt georganiseerd door een coördinator en verschillende stuurgroepen.

Lees meer >>

PARTNERS

SSIG is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Hanzehogeschool Groningen (HG), de Gemeente Groningen (GG), de Provincie Groningen (PG) en Lode Holding.

World Congres on Science en Football

In 2023 organiseert SSIG het World Congress on Science and Football van in Groningen. Het gaat om een driedaags congres dat iedere twee jaar georganiseerd wordt. Er worden zo’n 600 wetenschappers op dit gebied vanuit de gehele wereld verwacht. Het congres vindt dit jaar plaats in Coimbra, Portugal en in 2019 werd het gehouden in Melbourne, Australië. 

Lees meer >>